Sport, Coaching

& Consultancy

Home

Alles begint met een doel...

 

Als het doel niet scherp is, behaal je het ook zelden. Dit klinkt voor de hand liggend, maar vaak ontbreekt een helder doel. Het formuleren van het doel neem ik daarom altijd als uitgangspunt, zowel bij life coaching, fysieke training als ook bij bedrijfstrainingen.

 

Geloof je net als ik in de eenheid van lichaam en geest? Een combinatie van life coaching en fysieke training behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Een evaluatie van de kwaliteit van de samenwerking op basis van de vooraf geformuleerde doelstelling(en) vormt een vast onderdeel van het traject.

 

Waarom BeneFIT! Sport, Coaching & Consultancy?

Ik geloof dat een mens een psychosomatische eenheid is van mentale, lichamelijke, sociale en spirituele aspecten. Ook geloof ik dat hoe je acteert in je sociale leven, werk en sport met elkaar samenhangt. Om die reden besteed ik aandacht aan al deze aspecten tijdens mijn life coaching, fysieke trainingen en bedrijfstrainingen.

 

De rode draad in mijn life coaching, fysieke trainingen en bedrijfstrainingen is: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Als je weet wie je bent, wat je kan en wat je wil, en je bereid bent om dat te doen wat daarmee in lijn ligt, dan leidt dat tot ontspanning, mooie resultaten en een gevoel van zelfvertrouwen en geluk. Het is mijn overtuiging dat stress en ongelukkig zijn (door niet te zijn wie je bent, niet te doen wat je wil en kan) leidt tot een verzwakt immuunsysteem en de kans op ziekten (psychisch/fysiek) vergroot.

 

Ieder mens heeft unieke talenten en het is interessant om die te achterhalen. Immers, als je in je kracht zit, kosten dingen geen energie, maar dan handel je vanuit ontspanning, hetgeen bergen energie oplevert en waarmee je ongekende resultaten en onbegrensde mogelijkheden bereikt.

 

Ik ga ervan uit dat alles een keuze is; je hebt niet altijd invloed op wat je overkomt, maar je bepaalt weldegelijk hoe je denkt en handelt. Dit besef opent de deur naar onbegrensde mogelijkheden, naar een groot gevoel van vrijheid, maar ook naar een grote verantwoordelijkheid voor hoe je je leven invult, hoe je handelt en hoe je naar dingen kijkt.

 

Mijn reden voor het samenvoegen van coaching en sport/beweging is dat sport je kan helpen bij het behalen van je levensdoelen. Lichaam en geest zijn één: zonder aandacht te besteden aan je lichaam kun je niet gelukkig worden. In mijn visie is sport niet alleen belangrijk voor je gezondheid en welzijn, je energieniveau, je immuunsysteem, je lichamelijke en geestelijke conditie, je zelfvertrouwen en voor het reduceren en voorkomen van stress, maar ook voor je persoonlijke ontwikkeling. Om de beste versie van jezelf te worden is aandacht besteden aan zowel lichaam als geest volgens mij noodzakelijk.

 

Wie ben ik? Over de coach: Yvonne Janssen

Ik heb een grote passie voor mensen, sport, muziek, de wereld en het leven. Positieve energie, humor, enthousiasme, levenslust, (overtuigings)kracht, mensen motiveren het beste uit zichzelf te halen, goed kunnen luisteren, creatief in het zoeken naar oplossingen en een grote interesse in de wereld en haar mensen typeren mij.

 

Mijn drijfveer is tweeledig: mensen blij maken door hen te stimuleren om (de beste versie van) zichzelf te zijn; en de wereld mooier maken in mijn persoonlijke invloedssfeer.

 

In mijn leven wil ik niet focussen op irrelevante zaken zoals geld, spullen, macht, ratio of ego, maar wil ik mijn hart volgen en vooral geven.

 

Mensen zijn voor mij het belangrijkst: zij geven kleur en betekenis aan mijn leven en zij blijven mij fascineren en inspireren.

 

Ik wil alle kansen aangrijpen, die op mijn pad komen, blijven leren en met twee benen in het leven staan, zodat ik aan het einde kan zeggen: "Ik heb geleefd en het was het meer dan waard!"

 

Ik heb een achtergrond in het bedrijfsleven en bij ontwikkelingsorganisaties. Ik ben gecertificeerd coach in de neurosemantiek (gericht op (de keuze in) het betekenis geven aan informatie/signalen/dingen/communicatie als basis voor je gemoedstoestand en daarmee je gedrag). Ik ben bootcamp- en hardlooptrainer en als sportliefhebster heb ik deelgenomen aan 3 marathons en meer dan 50 halve marathons en andere hardloopwedstrijden.

 

Mijn ambitie om te blijven leren en de wereld te begrijpen vindt haar neerslag in mijn brede opleidingsachtergrond: Communicatie- en Informatiewetenschappen, International & European Public Law, International & European Business Law, Postdoctorale Opleiding Ontwikkelingsstudies, Leergang Buitenlandse Betrekkingen, Foundations in Management (MBA). Deze kennis heb ik aangevuld met een aantal cursussen op het gebied van coaching en persoonlijke ontwikkeling (effectief communiceren, mindfulness en neurosemantiek).

 

In het bedrijfsleven (Philips, SNS Asset Management) heb ik mij gespecialiseerd op het gebied van verantwoord ondernemen en verantwoord beleggen. Daarnaast heb ik kennisgemaakt met de wereld van ontwikkelingssamenwerking (Hivos, Vluchtelingenwerk, United Cubs). Mijn gevarieerde professionele achtergrond geeft me een brede kijk op en een goed inzicht in hoe bedrijven en organisaties werken. Hierbij heeft de link tussen het zakelijke en het maatschappelijke me altijd enorm geboeid, omdat ik geloof dat goed willen doen en winst willen maken elkaar niet hoeven te bijten en elkaar zelfs kunnen versterken door bij te dragen aan een maatschappelijk en economisch duurzame bedrijfsvoering en een gezonde wereldeconomie waarvan iedereen de vruchten plukt.

 

 

“Onze diepste angst is niet dat we inadequaat zijn. Onze diepste angst is dat we buitengewoon krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis, die ons het meest beangstigt. We vragen onszelf, wie ben ik om briljant, beeldschoon, getalenteerd en geweldig te zijn? Eigenlijk is de vraag, wie ben je om dat allemaal níet te zijn? [...] Je klein voordoen dient de wereld niet. Er is niks verlichtends aan het krimpen, zodat andere mensen zich niet onzeker voelen om jou heen. Wij zijn allemaal voorbestemd om te schitteren, zoals kinderen doen. We zijn geboren om de glorie [...] te manifesteren, die in ons aanwezig is. Die zit niet slechts in enkelen van ons; die is in iedereen aanwezig en als we ons eigen licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om hetzelfde te doen. Als we bevrijd zijn van onze angst, bevrijdt onze aanwezigheid anderen automatisch.”

(Marianne Williamson)

 

“Sport heeft de kracht om de wereld te veranderen. Het heeft de kracht om te inspireren. Het heeft de kracht om mensen te verbinden, zoals weinig anders dat kan. Het spreekt de jeugd aan in een taal, die zij begrijpen. Sport kan hoop geven, waar ooit slechts wanhoop was. Het is krachtiger dan overheden in het afbreken van raciale belemmeringen. Het lacht in het gezicht van alle vormen van discriminatie. Sport is een spel van liefhebbers.”

(Nelson Mandela)